HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Sáng ngày 15/9/2018, trường TH Phú Thọ C đã long trọng tổ chức hội nghị công chức viên  năm học 2018-2019.

Hình1155

      Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của năm học 2017 -2018 rút ra những bài học kinh nghiệm, hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học 2018 – 2019 để cùng nhau xây dựng phương hướng, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học như: nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng quản lí , xây dựng nền nếp kỉ cương. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

IMG20180915102524

    Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường TH Phú Thọ C năm học 2018 – 2019 đã thành công tốt đẹp. Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên, trường TH Phú Thọ C vững tin sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2018-2019.

Hình1167

Theo Nguyễn Bình – TH Phú Thọ C.