TỔ CHỨC HỌP MẶT 20/10

TỔ CHỨC HỌP MẶT

NHÂN NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Chiều ngày 19/10/2018, Ban chấp hành công đoàn Trường Tiểu học Phú Thọ C đã long trọng tổ chức họp mặt kỉ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm học 2018-2019.

08dd2a1733da3d0f3c8bc5573cb45e3b

dbe09005def195f9b08c38063eadad00

    Tại buổi họp mặt  ban chấp hành công đoàn đã ôn lại truyền thống và những đức tính tốt của người phụ nữ Việt Nam trong các thời kì và trong giai đoạn hiện nay. Trong cuộc chiến chống giặc ngoại vì lòng yêu nước và căm thù đế quốc, phong kiến, phụ nữ Việt Nam nhất định sẽ trở thành lực lượng cách mạng đông đảo và hùng mạnh. Đảng ta đã nhận định và chỉ rõ: “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc tranh đấu cách mạng thì cách mạng không thắng lợi được”; .“Nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì cách mạng mới chỉ là một nửa”, và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Phụ nữ là một phần không thể thiếu góp phần vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và cả trong công cuộc xây dựng đất nước. các chị đã trở thành nhân vật anh hùng lịch sử vẻ vang của dân tộc: Hai bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu… Và hôm nay các chị cũng là chiến sĩ tiên phong trong phong trào đảm việc trường – đảm việc nhà./.

 Theo Nguyễn Bình – TH Phú Thọ C